image10

Renholdstjenester

Vi gjør alt i forbindelse med flytting, utvask , nedvask og flyttevask.

 Utvask ved flytting kan være en slitsom jobb dersom du velger å gjøre alt selv. Det kan være greit å leie inn oss på flyttevask.

Vi utfører flyttevask med garanti, slik at at er klargjort og skinnende rent.

Vi kan også ta oss av fjerning og bortkjøring av tomgods og ting som skal kastes. Mye skal gjøres og planlegges ved flytting, og rengjøringen er både viktig og nødvendig. Våre erfaringer er at kundene setter pris på å få hjelp til dette.

Ta kontakt med oss for et tilbud.

Vi kan også utføre faste oppdrag

Trenge botretslaget ditt noen som kan ta seg av vasken i gang eller nabolag, så er vi din løsning!